20.06.09
Skaistuma EČ-2009 uzvar Tamara Abalde ...