25.04.09 Anete Jēkabsone atbrīvojas [atbrīvošanās datumi].