12.09.09 Spartak M reg jauna emblēma un veblapa - WBCS.ru - domā, ka būs Аннет Якобсоне.