25.03.11 Jumtalapa veica tīrīšanu, kuras rezultātā
no Sieviešu izlase EČ-2011 tika izdalīts Jēkabsones Sviests,
tādējādi no iemīļotā produkta tika nošķirts bojātais.