27.02.09 Cēsis vienojas ar Kelly Santos

[esports , cēsis , OS statistika , ESP statistika]
Par tiesneša piekaušanu viņu padzina no Spānijas [komentāri] :
30.01.09 spēle Celta - Cadi La Seu : "tiesnesis iedeva Kelly ceturto piezīmi, par ko viņa pārāk skarbi protestēja, tāpēc dabūja vēl tehnisko piezīmi, pēc tam Kelly it kā jau devās uz ģerbtuvēm, bet te pēkšņi pagriezās un metās metās virsū nabaga tiesnesim, un sāka sist viņam pa galvu, tiesnesis mēģināja aizsargāties, tikai pēc vairākiem sitieniem izdevās viņu atraut nost ar apkārtesošo palīdzību", - ziņo delcelta.com & farodevigo.es