30.01.10 Kārkliņa tiek sabeigta...

parsportu : Ļoti iespējams - Kārkliņa izlasei nevarēs palīdzēt...