13.10.09 Troina kļuvusi kautrīgāka...

Viņas iepriekšējā fotosesija bija krietni vaļīgāka...

Tatyana Troina