20.10.09 Sabīne Niedola šodien lido prom uz Ameriku