mūsu Spēlētāju uzvārdu Latviskošana

18.01.11

Saistībā ar Latvijas Sieviešu izlases galvenā trenera uzvārdu mūsu mēdijos nesen tika konstatēta ļoti liela nevienprātība [gramatika].
"Dikeoulakos"
grieķu valodā rakstās kā "Δικαιουλάκος" - to sadalām
divās daļās "Δικαιου λάκος" un no grieķu valodas sanāk
"Likumu Bedre"

Turklāt arī daudzām mūsu spēlētājām uzvārdi nav pietiekami latviski vai saprotami. Ir pienācis laiks ieviest skaidrību - vismaz par dažām.

MŪSU SPĒLĒTĀJU LATVISKOŠANA
(apgrieztā alfabēta secībā)

Tamane = Tācilvēke (jeb Tācilvēka)

uzvārdu ieguva no sava arābu laulātā ; "taman" arābu valodā rakstās "تامان" (jālasa no labās uz kreiso pusi) ; "تا" no arābu valodas ir "ta" (laikam netulkojās) - nu tad pagarinam to ; "مان" no arābu valodas ir "cilvēks" ; pietrūkst kompetences arābu valodā, tāpēc tulkojums droši vien var būt labāks


Veinberga = Vīnkalna

"wein" (izrunā kā "vein") no vācu valodas ir "vīns" ; "berg" no vācu valodas ir "kalns"


Šteinberga = Akmeņkalna

"stein" (izrunā kā "štein") no vācu valodas ir "akmens" ; "berg" no vācu valodas ir "kalns"


Štauere = Krāvēja

"stauer" (izrunā kā "štauer") no vācu valodas ir "krāvējs"


Sonka - Šķiņķe

"sonka" no ungāru valodas ir "šķiņķis"


Sarja = Sērija

"sarja" no somu valodas ir "sērija"


Reķe = Vesere (jeb Smagāmure)

"reķis" ir novecojis latviešu vārds ar nozīmi "akmeņu skaldāmais veseris (smags āmurs)"


Nīmane = Nekadcilvēke (jeb Nekadcilvēka)

"nie" (izrunā kā "nī") no vācu valodas ir "nekad" ; "mann" no vācu valodas ir "cilvēks"


Niedola = Niedrāja (jeb Niedrvieta)

"niedolis" ir latviešu apvidvārds ar nozīmi "niedrājs (ar niedrēm apaugusi vieta)"


Kubliņa = Koktrauciņa

"kubliņš" ir latviešu apvidvārds ar nozīmi "neliels koka trauks ar vāku" - nevar saprast, ko darīt ar vāku


Krūmberga = Krūmkalna (vai Greizkalna)

"krumm" (tomēr neizrunā gari) no vācu valodas ir "greizs" - drīzāk tomēr nav jātulko un jāpaliek pie krūmiem ; "berg" no vācu valodas ir "kalns"


Klintsone = Klinšdēle (jeb Klinšdēla)

"klint" arī zviedru valodā nozīmē "klints" ; "son" no zviedru valodas ir "dēls"


Jansone = Jāņdēle (jeb Jāņdēla)

"Jan" zviedru valodā ir cilvēka vārds - latviski "Jānis" ; "son" no zviedru valodas ir "dēls"


Jēkabsone Žogota = Jēkabdēle (jeb Jēkabdēla) Žagata

"son" no zviedru valodas ir "dēls" ; "žogota" no latviešu valodas latgaļu dialekta ir "žagata"


Horelika = Arīspīduma (vai Arīnodedzināta)

"horel" no čehu valodas ir "spīdums", bet no slovāku valodas - "nodedzināta" ; "ik" čehu un slovāku valodās nozīmē "arī"


Gotfrīda = Dievmierīgā

"Gott" no vācu valodas ir "Dievs" ; "fried" (izrunā kā "frīd") no vācu valodas ir "mierīga"


Eibele = Īvele

"eibe" no vācu valodas ir "īve" (skuju koks vai krūms) - ne visiem ir saprotams, bet kaut ko labāku grūti izdomāt


Dreimane = Trīscilvēke (jeb Trīscilvēka)

"drei" no vācu valodas ir "trīs" ; "mann" no vācu valodas ir "cilvēks"


Brumermane = Kurnētājcilvēke (jeb Kurnētājcilvēka)

"brummen'' no vācu valodas ir "kurnēt", galā nomainām "n" pret "r" un vācu darbības vārds pārtop par lietvārdu ; "mann" no vācu valodas ir "cilvēks"


Baško = Galva

"башкa" krievu žargonā ir "galva"


Babkina = Naudiņa

"бaбkи" krievu žargonā ir "nauda" ; mīkstinātas beigas