11.03.09

Jumtalapa pabeidz apzināt EČ-2009 kandidātes : D grupa .