Jēkabsone un Zelta teļš

08.11.10
Avoti : Bībele , filma Ten Commandments (1956) , mēdiji .

ZELTA TEĻŠ

Daudzus gadus pirms Kristus ebreji dzīvoja Ēģiptē kā vergi. Dievs nolēma izvest ebrejus no verdzības, jo plānoja šo tautu kā izredzēto, caur kuru pasaulei dot savu dēlu Kristu. Kā instrumentu izvešanai no verdzības Dievs izmantoja cilvēku (Mozus), kuram piešķīra varu savā vārdā ēģiptiešu faraonam rādīt brīnumus, lai pārliecinātu viņu atbrīvot ebrejus no verdzības.
Trešajā mēnesī ceļā uz Apsolīto zemi Mozus 40 dienas pavadīja Sinaja kalnā, kur no Dieva viņš saņēma desmit baušļus, ko nodot ebrejiem. Nokāpjot no kalna, Mozus bija šokā, jo ebreji tikmēr bija izgatavojuši Zelta teļu, ap ko draiskojās un kuru pielūdza kā elku.

Dievs sodīja ebrejus ar 40 gadu ceļošanu pa tuksnesi
par viņu attieksmi - neuzticēšanās Dievam un
izvairīšanās no Dieva plāna, rīkojoties pēc savas saprašanas.

JĒKABSONE

Jēkabsone daudzkārt paudusi, ka tic Dievam, ir kristiete, lasa Bībeli un ņem to līdzi uz spēlēm, Dievs viņu ir apveltījis ar talantu.

Dievs dāvāja Jēkabsonei panākumus. Viss bija jauki līdz brīdim, kad viņa atteicās spēlēt izlasē. Tiešām grūti iztēloties, ka Dievs būtu mudinājis Jēkabsoni turpmāk vairs nespēlēt priekš 8800 dzimtās zemes faniem un tā vietā mudinājis spēlēt priekš amerikāņiem.
Drīzāk viņa rīkojās nevis pēc Dieva plāna, bet gan pēc savas saprašanas un pēc sava biznesa plāna.
Rezultātā pagāšvasar nelāga trauma
un šosezon septiņciparu algai neadekvāts sniegums.